Turnul – clopotnița „Sfântul Nicolae”

Turnul - clopotnița cel mai vechi vestigiu lugojean și a aparținut de fosta biserică – mănăstire „Sfântul Nicolae”, ctitorită în secolul XIV-XV. Nu există date certe referitoare la anul construcției. Unii cercetători susțin că biserica din care face parte actuala clopotniță a fost construită din lemn de către călugări veniți din Țara Românească.

Pe fațadă se poate vedea chipul Sfântului Nicolae în basorelief, iar în registrul de jos o piesa heraldică flancată de pisania în limba latină: „AEDIFICATA HAEC ECLESIA PER ME IOANNEM RATZ DE MEHEDIA SUPREMUM PREFECTUM INCLITORUM DISTRICTUM LUGOS, CARANSEBES ET LIPPA. ANNO DOMINI 1726 DIEE 19 IUNY” - “Această biserică a fost (re)clădită de mine Ioan Raț de Mehadia, prefectul suprem al strălucitelor districte Lugoj, Caransebeș și Lipova. Anul Domnului 1726, ziua 19 iunie.”

Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”

Biserica este una din cele mai impunătoare construcții în stil baroc din Banat. A fost construită între anii 1759-1766, ctitorie a obercneazului Gavril Gurean, și a fost declarată monument istoric.

Acoperișul este în formă de semicerc, învelit în foi de aramă. Bulbul turlelor este în stil neobaroc. Ușile sunt adevarate portaluri, având o înaltime de 3,8 m. Pardoseala este pavată cu placi de kelheim.

Biserica mai este cunoscută și sub denumirea populară de „Biserica cu două turnuri”, lăcașul adăpostește cinci clopote. În turnul stâng se găsesc trei clopote, iar în cel drept cele două clopote mari. În spațiul cu o acustică deosebită al bisericii, renumitul cor „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj susține anual tradiționalul Concert de Paști.

Piața “Josif Constantin Drăgan”

Piața este poziționată între Podul de Fier și Primărie. Poartă numele omului de afaceri și filantrop Josif Constantin Drăgan.

Piața este străjuită de construcții cu o importanță istorică deosebită, clădiri ce mărturisesc fără grai  despre zbuciumata istorie a Lugojului.

Podul de Fier

Simbol al Lugojului, a fost inaugurat în august 1902, înlocuind vechiul pod de lemn, dărâmat cu un an mai devreme. Prin construirea podului, cele două maluri ale Timișului au fost sistematizate. Vreme de 35 de ani, acesta a reprezentat singura posibilitate de traversare a râului. Pentru construirea podului au fost aduse de la Reșița peste 185 de tone de fier. Cantitatea imensa de metal a fost transportată cu ajutorul unor care trase de boi.

Vechea Prefectură

Clădirea a fost edificată între anii 1843-1859 și a funcționat ca sediu administrativ al Comitatelor Severin (1860-1880) și Caraș-Severin (1881-1926), precum și ca Prefectură a Județului Severin (1927-1948).

Fațada este împunătoare, sobră, cu aspecte ale arhitecturii neoclasice. Ferestrele de la etajul I și II din parțile laterale sunt separate de coloane ionice inserate în zidurile clădirii. În centru, în registrul de sus al clădirii, se pot vedea patru ferestre mari de nuanță gotică, cu mici ornamente semicirculare. Frontonul corpului central este simplu, având în partea superioară decorații echilibrate ce dau clădirii distincție și frumusețe. De-a lungul timpului, interiorul a fost mult modificat, păstrându-se totuși intacte scările interioare și planșeul, ce au fost executate din trunchiuri masive de brad, alăturate și țesute prin piroane de stejar.

Biserica Romano – Catolică

Între anii 1718 și 1723 s-a construit mănăstirea Conventul Ordinului Minorit al Sfântului Francisc din Assisi. Clădirea de astăzi a bisericii, mult modificată, a fost ridicată între anii 1733-1735 de către călugări.

Primul turn a fost construit pe 16 stâlpi de stejar. În 1805 se ridică al doilea turn și tot atunci biserica primește cele patru clopote. În 1828 s-a instalat orologiul din turn, iar orga datează din 1832. Picturile murale și tablourile datează din 1933. De o valoare deosebită este pictura ce reprezintă Sfânta Treime.

Muzeul de Istorie și Etnografie

Clădirea a fost construită între 1898 – 1899, cu o fațadă împunătoare în stil baroc. Ferestrele de la etaj sunt încadrate în chenare cu ornamente stilizate ce dau clădirii o nota distinctă. Luminatoarele semicirculare de deasupra ușilor și vitrinelor, cât și balconul, dispun de o feronerie amplă. Frontonul este format dintr-o cornisă triunghiulară, având în centru un stup de albine împresurat de frunze late de acant. În centrul acoperișului se ridică un trunchi de piramidă, iar deasupra o mică cupolă ce se termină cu un fel de fanion. Cele circa 65.000 de obiecte păstrate în muzeu și în depozitele sale oferă vizitatorilor largi posibilități de a cunoaște istoria, cultura și civilizația acestor meleaguri.

Vechiul Han al Poștei

Clădirea a fost ridicată pe ruinele unui edificiu care a existat încă din secolul al XVI-lea. Aici funcționase un serviciu de poștalioane, unde se schimbau caii, și un han, unde se „restaurau” călătorii.

Hanul Poștei este un exemplu de arhitectură funcțională, cu plan în „L” și pivnițe boltite, iar spre curte o galerie de arcade masive de zidărie. Fațadele simple, cu ferestre marcate de chenare fără ornamente, și arhitectura simplă indică spre stilul baroc târziu.

În prezent, aici este sediul Protopopiatului și al Parohiei Ortodoxe, iar la etaj se găseste o frumoasă expoziție de icoane, cărți, obiecte bisericești și documente legate de istoria orașului și a Banatului.

Primăria

Clădirea a fost construită între anii 1903-1905, fiind destinată direcției financiare a comitatului Caraș-Severin și, mai târziu, celei a județului Severin (1927), făcând parte din fondul financiar al trezorăriei imperiale.

Este o cladire monumentală, de factură neoclasică, având subsol, parter și două etaje. Intrarea este sprijinită de două coloane mici și un acoperiș cu influențe gotice. Ușile sunt din lemn masiv cu feronerie simplă. Deasupra porții se găsește un balcon mic cu trei ferestre mari în spate. Clădirea este flancată în părțile laterale de două turnuri aparente, a căror înălțime nu depăsește edificiul. Registrul superior este decorat cu un profil în formă de frânghie petrecută pe alocuri. La baza turnurilor se remarcă existența unor rozete prelucrate în stil gotic. Cele doua turnulețe de la intrarea principală se termină cu acoperișuri piramidale de factură muntenească. Acoperișul, din țigle solzi neglazurate, prezintă din loc în loc lucarne din tablă, realizate după modelul edificiilor de la începutul secolului al XX-lea. Holul are o scară monumentală din marmură, sprijinită pe pilastri frumos stilizați. Tavanul prezintă intersecții de bolți cu nervuri neoromantice și două afișiere cu elemente gotice”.

Mozaicul Sfântul Vasile cel Mare

Mozaicul se află pe fațada fostei școli de fete, operă a pictorului academic Virgil Simonescu

Statui și case

Statui:

●Bustul lui Mihai Eminescu

●Bustul Dr. Pogany Karoly - Dr. Pogany Karoly a fost prefectul orașului Lugoj între anii 1898-1906. Bustul se află în grădina din incinta Bisericii Reformate.

●Bustul lui Corneliu Coposu - Corneliu Coposu, mare om politic, se naște la Bobota, în județul Sălaj.

●Bustul lui Dr. Cornel Petrasievici - Dr. Cornel Petrasievici a trăit între anii 1916 - 1997.

●Bustul lui Filaret Barbu - Bustul lui Filaret Barbu, renumit compozitor născut la Lugoj, este opera sculptorului timișorean Aurel Gheorghe Ardeleanu.

●Coriolan Brediceanu - Coriolan Brediceanu, fost avocat și om politic, s-a stins din viață pe 25 ianuarie 1909.

●I. C Drăgan - Om de remarcă al Lugojului

●Ion Vidu

●Ion Dragalina

●Monument Alfa și Omega - al celor 76 de eroi din cel de-al doilea Război Mondial

●Statuia Eroului Necunoscut Din Primul Război Mondial - închinat eroilor căzuți în primul Război Mondial

●Traian Grozăvescu

Case:

●Casa scriitorului Ion Popovici Bănățeanul

●Casa Caius Brediceanu - În anul 1921, Caius Brediceanu, om politic și diplomat, a intrat în guvernul Take Ionescu, primul ministru bănățean din România Mare, avand functia de Ministru de Stat pentru Banat și Ardeal.

●Casa poetului preot Szombati Szabo Istvan

●Casa primului prefect român George Dobrin - Este un avocat și ziarist bănățean, care a trăit între anii 1862-1952. Este fondatorul ziarului "Drapelul" din Lugoj, membru ales al Marelui Sfat Național din Transilvania și primul prefect român al județului Caraș-Severin.

●Casa poetului Victor Vlad Delamarina

●Casa tenorului Traian Grozăvescu

●Casa compozitorului Ion Vidu

●Casa familiei Atanasievici - Bejan.

●Casa Bredicenilor

Monumente funerare

●Coriolan Brediceanu

●Jacob Muschong

●Victor Vlad Delamarina

●Traian Grozăvescu

●Mormântul lui Eftimie Murgu

●Mormântul istoricului George Popovici

●Mormântul compozitorului Ion Vidu

Program de vizitare si tarife: acestă informație nu este disponibilă.

Vremea

Duminica 12 Iulie

16°

max 16°
min 16°

LUGOJ

Căi de acces

Preț carburant - 12.07.2020

B95 4,56 RON
LPG 2,30 RON
M 4,42 RON
M+ 4,93 RON

Rent-a-car

Curs valutar

12.07.2020

  • 1 EUR = 4.7607 RON 0.0000 %
  • 1 USD = 4.2653 RON 0.0000 %
  • 1 GBP = 5.4399 RON 0.0000 %