Cadru geografic

Municipiul Lugoj este situat în partea de sud-vest a ţării, în zona estică a judeţului Timiş, fiind străbătut de râul cu acelaşi nume. Face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest şi din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT). Se află la o distanţă de aprox. 60 km de municipiul Timişoara, reşedinţa de judeţ, la 58 km de Reşiţa, 45 de km de Caransebeş şi 101 km de Deva, 490 km de Bucureşti şi 480 km de Budapesta. Matematic, este situat în emisfera nordică, la distanţa aproximativ egală între Polul Nord şi Ecuator, cu coordonate: 21o54’ longitudine estică şi 45o41’ latitudine nordică. Teritoriul administrativ al municipiului se învecinează cu comunele: Boldur la Vest, Darova la Sud-Vest, Victor Vlad Delamarina la Sud, Gavojdia la Sud-Est, Criciova şi Bârna la Est şi Coşteiu la  Nord-Nord-Vest.

Relief

Din punct de vedere morfologic, teritoriul municipiului Lugoj aparţine Câmpiei Înalte a Lugojului şi Dealurilor Lugojului şi s-a dezvoltat pe cele două maluri ale râului Timiş, pe terasa inferioară a acestuia. Cursul de apă principal este râul Timiş, care străbate oraşul pe o distanţă de aproape 4 km, împărţindu-l în două.

Flora și fauna

În ceea ce privește fauna și flora, printre speciile de faună ocrotite posibil de întâlnit în zonă menționăm Prigoria (Meraps apicester) și Lastunul de mal (Riparia riparia), întâlnit mai ales pe valea și lunca râului Timiș. Dintre arborii ocrotiți trebuie să amintim exemplarul de Pin negru de Banat (Pinus nigra var Banatica) de 70 de ani din Cimitirul catolic Lugoj.

Locul fosilifer Rădămănești este considerat unul din cele mai interesante depozite din întreg bazinul Pontic, fiind bogat în faună fosilă.

Cultura

Biblioteca Municipală Lugoj

Biblioteca Municipală a fost înfiinţată în anul 1951. Din anul 1968, Biblioteca Municipală Lugoj funcţionează la actuala adresă, pe strada Ion Creangă nr.1, pe o stradă predestinată parcă unei instituţii de cultură legată de carte.

Situată la parterul clădirii unde cititorii şi utilizatorii bibliotecii pot împrumuta cărţi, pot obţine informaţii despre diverse teme şi subiecte de interes general şi particular având la dispoziţie un fond de carte de peste 25.000 de volume.

În Biblioteca Municipală Lugoj sunt susținute multe evenimente culturale anuale.

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj

Casa de Cultură a fost înfiinţată în anul 1968 în urma deciziei Consiliului Popular Judeţean Timiş, este instituţie publică, având personalitate juridică, şi se află sub autoritatea consiliului local. Obiectivele instituţiei sunt:

 • organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
 • conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului naţional şi universal;
 • organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
 • organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului;
 • difuzarea de filme artistice şi documentare;
 • organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi plastică;
 • organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă.

Casa de Cultură a Municipiului are trei formaţii artistice de amatori: de teatru (Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”), de folclor (Ansamblul Folcloric “Lugojana” şi de cor (“Corul Ion Vidu”).

Galeria Pro Arte

Galeria de Artă a fost inaugurată în martie 1979 ca urmare firească a înfinţării în 1970 a Cenaclului UAP Lugoj şi în 1972 a atelierelor artiştilor plastici.

Această galerie nu ar fi luat fiinţă dacă la Lugoj nu exista o lungă tradiţie culturală. La Lugoj a exista întotdeauna o deschidere spre viaţa spirituală, oraşul era centru meşteşugăresc şi comercial, din satele din împrejurimi copiii şcoliti deveneau în multe cazuri fruntaşi oraşeni.

Relaţia dintre naţionalităţi era de toleranţă şi respect, colaborând fiecare după putinţă spre bunăstarea urbei. Astfel s-a putut dezvolta liber înclinaţia spre cânt, teatru, literatură şi arte plastice.

Lugojul era o formă a românescului occidentalizat, civilizat, conştient de sine, ştiind ca orice valoare nu se poate exprima superior decât raportată la artă.

Învătământ

În ceea ce priveşte reţeaua unităţilor de învăţământ, Lugojul are actualmente două colegii naționale, un colegiu tehnic, un liceu tehnologic, 9 școli gimnaziale de stat, o școală gimnazială privată, 13 grădinițe dintre care 5 cu program normal și 6 cu program prelungit, 2 grădinițe private și 3 creșe. În plus, la Lugoj funcţionează Universitatea Europeană Drăgan care pregăteşte studenţi în drept şi ştiinţe economice un club al copiilor, două cluburi sportive și un centru educațional pentru persoane cu dizabilități.

Aspecte demografice

Potrivit celor mai recente date statistice (1 ianuarie 2015), Lugojul are o populaţie stabilă de  47.969 locuitori.

Se observă o scădere continuă a populației începând cu anul 1990 când orașul Lugoj avea 54.890 locuitori. Structura pe grupe de vârstă şi evoluţia acesteia în ultimii ani denotă un uşor proces de îmbătrânire a populaţiei. În ceea ce priveşte structura pe sexe, se constată o pondere mai ridicată a populaţiei feminine (53% faţă de 47 % populaţie masculină). 

Din punct de vedere ecumenic, se înregistrează o preponderenţa a populaţiei ortodoxe (77,21%), urmată de cea romano-catolică (9,91%), reformată (4,02%), penticostală (3,07%) şi greco-catolică (2,17%). Etnic structura populaţiei era la recensământul din 2002, 82,98% români, 9,57% maghiari, 2,95% germani, romi 2,31% şi restul ucraineni, sârbi, slovaci şi alte naţionalităţi.

Asistență socială

Serviciile de asistenţă socială sunt bine reprezentate, atât cele furnizate de direcţia specializată din cadrul Primăriei, cât şi cele furnizate de alte instituţii şi organizaţii – cantine de ajutor social, centre de zi pentru diverse categorii de persoane cu risc social, cabinete de consiliere, cămine de bătrâni, centre de plasament.

Societatea civilă

La nivelul comunităţii locale, societatea civilă este reprezentată de structurile asociative de tip organizaţii non-guvernamentale. Cele mai active sunt asociaţiile ce desfăşoară activităţi de asistenţă socială (de tip Caritas) precum şi cele ale revoluţionarilor, asociaţii de prietenie cu oraşele înfrăţite, o asociaţie a meseriaşilor din Lugoj, precum şi asociaţii cu caracter sportiv. În plus, exista în municipiu şi organizaţii sindicale ale funcţionarilor publici, ale cadrelor didactice precum şi câteva organizaţii sindicale în cadrul firmelor private.

Stare de sănătate

Din punct de vedere al instituţiilor medicale, în Lugoj există un spital municipal cu 368 paturi, a cărui secție de primiri urgențe a fost modernizată în 2014 cu fonduri de la Uniunea Europeană, un spital de neuropsihiatrie infantilă, 24 cabinete medici de familie, 41 cabinete stomatologice, 32 cabinete medicale de specialitate, două policlinici, 8 laboratoare sanitare și 20 farmacii.

Siguranță și ordinea publică

În municipiu există Poliţia Municipală, precum şi Poliţie Locală. Avem de asemenea Secţia de Jandarmerie şi Unitatea de Pompieri. Nu există probleme majore de contravenţii şi încălcări ale legii în municipiu.

Economia

Situația economică a orașului este bună, fapt reliefat de o rată mică a șomajului – maxim 2%. Factorii care au influențat pozitiv economia locală sunt:

 • poziţia avantajoasă a oraşului – vestul ţării, la 120 km de graniţa cu Serbia și 135 km de granița cu Ungaria, 55 km de Aeroportul din Timişoara, pe două artere principale DN 68 şi E70, parte a coridorului 4 Pan European, prezența centurii ocolitoare și mai ales conexiune directă cu autostrada A1, Nădlac - Arad -Timișoara – Deva – Sibiu –Pitești - București;
 • mână de lucru calificată, disciplinată și mai ieftină decât în municipiile mai mari din vecinătate;
 • costuri reduse la cumpărarea/închirierea/concesionarea terenurilor;
 • transport public gratuit;

Prin urmare o serie de firme străine şi-au deschis aici spaţii de producţie şi s-a format o nouă platformă industrială – Tapiei - în plus faţă de cea deja existentă – Timișorii. S-a dezvoltat de asemenea platforma Buziașului și au apărut câteva facilități de producție pe strada Făgetului și Oloșagului.

În prezent, în Lugoj sunt bine reprezentate ramurile industriei uşoare – textile, confecţii, încălţăminte, precum şi prelucrarea lemnului, industria automotive, industria obiectelor sanitare şi mai puţin industria grea. Cea mai mare pondere, ca şi domeniu de activitate, o deţin societăţile comerciale cu activitate de comerţ - mai mult de 95 % din totalul companiilor înregistrate.

Ca şi structură a mediului de afaceri, o pondere mare o au firmele cu cifra de afaceri sub 100.000 lei, urmate de cele cu cifra de afaceri cuprinsă între 100.000 - 500.000 lei.

Lugojul are potenţial turistic şi economic bun, este un loc tranzitat de multe persoane, o bună putere de cumpărare a populaţiei, forţă de muncă calificată, ieftină şi disponibilă, oamenii sunt harnici. Oraşul este mic şi curat, mediul este stabil, există o bună reprezentare a investitorilor străini, sunt disponibile terenuri la preţuri relativ mici.

În ceea ce priveşte zonarea suprafeţei municipiului din punct de vedere al activităţii agricole/industriale, dintr-un total de 5.587 de ha suprafaţa agricolă, în anul 2013, un număr de 2.793 ha erau teren arabil, 112 ha erau reprezentate de livezi şi pepiniere pomicole, 287 erau vii şi pepiniere viticole, 2.254 ha păşuni şi 141 ha fâneţe.

Domeniul turismului este unul relativ bine reprezentat şi există suficiente capacităţi de cazare. Numărul de sosiri la nivelul anului 2013 a fost de 11.128, din care 6.526 au avut loc în hoteluri şi 4.602 în pensiuni turistice urbane.

Situaţia structurilor de primire turistică este următoarea: 3 hoteluri, 5 pensiuni turistice din și un han. Capacitatea de cazare la nivelul aceluiaș an este: total locuri de cazare 364, din care 160 la hoteluri 184 la pensiuni și 20 la hanuri.

Vremea

Luni 27 Iunie

17°

max 17°
min 17°

LUGOJ

Căi de acces

Preț carburant - 27.06.2022

B95 4,56 RON
LPG 2,30 RON
M 4,42 RON
M+ 4,93 RON

Rent-a-car

Curs valutar

27.06.2022

 • 1 EUR = 4.7607 RON 0.0000 %
 • 1 USD = 4.2653 RON 0.0000 %
 • 1 GBP = 5.4399 RON 0.0000 %